Top rated fights

Custom Search
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Title Rating
Ken Shamrock vs. Larry Papadopoulos
No votes yet
Kyle Kingsbury vs. Razak Al-Hassan
No votes yet
Valdas Pocevicius vs. Andrius Krishtopaitis
No votes yet
Shawn Jordan vs. Jack May
No votes yet
Doug Marshall vs. Brett Cooper
No votes yet
Heath Herring vs. Willie Peeters
No votes yet
Jim Wallhead vs. Rick Hawn
No votes yet
Jesse Clarke vs. Nolan Clark
No votes yet
Donald Cerrone vs. Kenneth Alexander
No votes yet
Antônio Rodrigo Nogueira vs. Dave Herman
No votes yet
Mitsuyoshi Sato vs. Ikuhisa Minowa
No votes yet
Andrei Arlovski vs. Tim Sylvia
No votes yet
TJ Dillashaw vs. Mike Easton
No votes yet
Tsuyoshi Kosaka vs. Maurice Smith
No votes yet
Jesse Finney vs. Josh Bumgarner
No votes yet
Kenji Ogusu vs. Tadashi Murakami
No votes yet
Nate Marquardt vs. Martin Kampmann
No votes yet
Manabu Yamada vs. Matt Hume
No votes yet
Emil Kristev vs. Iouri Bekichev
No votes yet
Martin Kampmann vs. Crafton Wallace
No votes yet
Troy Gerhart vs. Lorenzo Borgomeo
No votes yet
Joanne Calderwood vs. Ashley Cummins
No votes yet
Ricardo Fyeet vs. Jerrel Venetiaan
No votes yet
Alexander Machado vs. Mikhail Zayats
No votes yet
Takuya Kuwabara vs. Caol Uno
No votes yet
Mostapha Al-turk vs. Mirko Filipović
No votes yet
Kiuma Kunioku vs. Guy Mezger
No votes yet
Sam Alvey vs. Vitor Vianna
No votes yet
Andrei Arlovski vs. Sergei Kharitonov
No votes yet
Georgi Karakhanyan vs. Micah Miller
No votes yet
Dong Sik Yoon vs. Shungo Oyama
No votes yet
Chad Mendes vs. Cody McKenzie
No votes yet
Cristiane Santos vs. Yoko Takahashi
No votes yet
Paul Moreno vs. Jeremy Freitag
No votes yet
Pete Spratt vs. Robbie Lawler
No votes yet
Dennis Hallman vs. Mathias Hughes
No votes yet
Raquel Pennington vs. Roxanne Modafferi
No votes yet
Rumina Sato vs. Corey Grant
No votes yet
Yasuto Sekishima vs. Naoki Sakurada
No votes yet
Brian Cobb vs. Kazunori Yokota
No votes yet
Kozue Nagashima vs. Kim Sung Eun
No votes yet
Kim Dong-hyun vs. Karo Parisyan
No votes yet
Dave Vader vs. Hans Roovers
No votes yet
Ricardo Lamas vs. Hacran Dias
No votes yet
Cosmo Alexandre vs. Josh Quayhagen
No votes yet
Akihiro Gono vs. Crosley Gracie
No votes yet
Alistair Overeem vs. Bazigit Atajev
No votes yet
Jared Hamman vs. Scott Graham
No votes yet
Jim Miller vs. Mac Danzig
No votes yet
Paul Daley vs. Sol Gilbert
No votes yet

Pages