Top rated fights

Custom Search
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Title Rating
Gilbert Yvel vs. Akira Shoji
No votes yet
Toby Imada vs. Alonzo Martinez
No votes yet
Kazuhiro Sakamoto vs. Rene Stigter
No votes yet
Miyoko Kusaka vs. Yuka Okumura
No votes yet
Rashad Evans vs. Forrest Griffin
No votes yet
Andrey Koreshkov vs. Marius Žaromskis
No votes yet
Quinton Jackson vs. Murilo Bustamante
No votes yet
Anthony Figueroa vs. David Barrios
No votes yet
Gilbert Burns vs. Andreas Ståhl
No votes yet
James McSweeney vs. Darrill Schoonover
No votes yet
Daisuke Nakamura vs. Michael Johnson (UK)
No votes yet
Emiliano Sordi vs. Bubba McDaniel
No votes yet
Ben Rothwell vs. Brendan Schaub
No votes yet
Katsuomi Inagaki vs. Hiro Matsunaga
No votes yet
Matt Hughes vs. Josh Koscheck
No votes yet
John Phillips vs. James Zikic
No votes yet
Tito Ortiz vs. Evan Tanner
No votes yet
Tim Elliott vs. Louis Gaudinot
No votes yet
Caros Fodor vs. Yang Seung Ho
No votes yet
Caros Fodor vs. Ousmane Thomas Diagne
No votes yet
Bibiano Fernandes vs. Masakatsu Ueda
No votes yet
Kenny Florian vs. Alvin Robinson
No votes yet
Yoko Kagoshima vs. Miyo Yoshida
No votes yet
Demian Maia vs. Jason MacDonald
No votes yet
Tommy Sauer vs. Valentijn Overeem
No votes yet
Mark Muñoz vs. Chuck Grigsby
No votes yet
Melvin Manhoef vs. Shungo Oyama
No votes yet
Norio Nishiyama vs. Hiroki Kita
No votes yet
Cole Konrad vs. Eric Prindle
No votes yet
CB Dollaway vs. Goran Reljic
No votes yet
Keiichiro Yamamiya vs. Satoshi Hasegawa
No votes yet
Travis Wiuff vs. Kazuyuki Fujita
No votes yet
Rick Hawn vs. Lyman Good
No votes yet
Andrey Koreshkov vs. Adam McDonough
No votes yet
Jorge Rivera vs. Eric Schafer
No votes yet
Dave Beneteau vs. Todd Medina
No votes yet
Leon van Dijk vs. Ryushi Yanagisawa
No votes yet
Iuri Alcantara vs. Pedro Nobre
No votes yet
Mike Castillo vs. Fernandez Gonzalez
No votes yet
Zuli Silawanto vs. Agus Nanang
No votes yet
Ricardo Lamas vs. Dave Jansen
No votes yet
Jeremy Horn vs. Trevor Prangley
No votes yet
Luke Rockhold vs. Cory Devela
No votes yet
Ryan Chiappe vs. Cody Krahn
No votes yet
Saiful Merican vs. Khim Dima
No votes yet
Sander Thonhauser vs. Scott Goddard
No votes yet
Cole Konrad vs. Pat Bennett
No votes yet
Kiyoshi Tamura vs. Makoto Takimoto
No votes yet
Shungo Oyama vs. Carlos Newton
No votes yet
Naoya Uematsu vs. Kimihito Nonaka
No votes yet

Pages