Top rated fights

Custom Search
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Title Rating
Ben Saunders vs. Marcus Davis
No votes yet
Chael Sonnen vs. Alex Stiebling
No votes yet
Roland Delorme vs. Edwin Figueroa
No votes yet
Kevin Souza vs. Mark Eddiva
No votes yet
Valentijn Overeem vs. Joe Slick
No votes yet
Kevin Burns vs. Anthony Johnson
No votes yet
Magomed Sultanakhmedov vs. Eun Soo Lee
No votes yet
Daijiro Matsui vs. Kazuki Okubo
No votes yet
Sumie Yamada vs. Kikuyo Ishikawa
No votes yet
Caol Uno vs. Zvonko Jakovcevic
No votes yet
Paulo Filho vs. Melvin Manhoef
No votes yet
Andrei Arlovski vs. Justin Eilers
No votes yet
Josh Herrick vs. Brandon Bender
No votes yet
Christian Buron vs. Mike Gonzales
No votes yet
KJ Noons vs. Billy Evangelista
No votes yet
Fabricio Camoes vs. Efrain Escudero
No votes yet
Lester Caslow vs. Jay Haas
No votes yet
Chris Lytle vs. Paul Taylor
No votes yet
Pablo Alfonso vs. Miguel Torres
No votes yet
Tengiz Tedoradze vs. Eric Esch
No votes yet
Daisuke Ishii vs. Kenji Akiyama
No votes yet
Kenny Ento vs. Charles Price
No votes yet
Dylan Andrews vs. Jimmy Quinlan
No votes yet
Dan Miller vs. Joe Doerksen
No votes yet
Joop Kasteel vs. Henk Kuipers
No votes yet
Michel Costa vs. Simeon Thoresen
No votes yet
Noboru Asahi vs. Masato Suzuki
No votes yet
Takanori Gomi vs. Ralph Gracie
No votes yet
Carla Esparza vs. Bec Hyatt
No votes yet
Ryan Quinn vs. Matt Lee
No votes yet
Jan Nortje vs. Bob Sapp
No votes yet
Bart Palaszewski vs. Alex Karalexis
No votes yet
Eric Prindle vs. Ron Sparks
No votes yet
Hermes Franca vs. Caol Uno
No votes yet
Cathal Pendred vs. Mike King
No votes yet
George Hickman vs. Stephen Upchurch
No votes yet
Lee Gibson vs. Joe Wilk
No votes yet
Kiuma Kunioku vs. Keiichiro Yamamiya
No votes yet
Anderson Silva vs. Yushin Okami
No votes yet
Takuya Wada vs. Jae Sun Lee
No votes yet
Cain Velasquez vs. Brad Morris
No votes yet
Brennan Ward vs. Curtis Millender
No votes yet
Shane Roller vs. John Alessio
No votes yet
Yuki Kondo vs. Brian Gassaway
No votes yet
Adilson Lima vs. Mikhail Ilyukhin
No votes yet
Poppies Martinez vs. Sergio Cortez
No votes yet
Nik Lentz vs. Andre Winner
No votes yet
Mauricio Rua vs. Kevin Randleman
No votes yet
Josh Sampo vs. Ryan Benoit
No votes yet
Yuichi Watanabe vs. Kazuhiro Sakamoto
No votes yet

Pages