Top rated fights

Custom Search
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Title Rating
Lance Gibson vs. Jermaine Andre
No votes yet
Takaharu Murahama vs. Yohei Suzuki
No votes yet
Kiyoshi Tamura vs. Masakatsu Funaki
No votes yet
Takaku Fuke vs. Manabu Yamada
No votes yet
Cody Carrillo vs. Michael Osborn
No votes yet
Kendall Grove vs. Alan Belcher
No votes yet
Goiti Yamauchi vs. Mike Richman
No votes yet
Michael Johnson (USA) vs. Shane Roller
No votes yet
Shigeki Osawa vs. Katsuya Toida
No votes yet
Jason Delucia vs. Ikuhisa Minowa
No votes yet
Yasuhiro Urushitani vs. Rey Docyogen
No votes yet
Dhiego Lima vs. Bill Fraser
No votes yet
Kenny Florian vs. Clay Guida
No votes yet
Emanuel Newton vs. Andre Mussi
No votes yet
Andrew Craig vs. Chris Leben
No votes yet
Demi Deeds vs. Pete Spratt
No votes yet
Fedor Emelianenko vs. Levon Lagvilava
No votes yet
Chris Leben vs. Terry Martin
No votes yet
Ikuhisa Minowa vs. Kevin Casey
No votes yet
Hirotaka Yokoi vs. Jerrel Venetiaan
No votes yet
Miyoko Kusaka vs. Satoko Kameda
No votes yet
Takenori Ito vs. Kazumichi Takada
No votes yet
Vyacheslav Vasilevsky vs. Maiquel Falcão
No votes yet
Nate Marquardt vs. Ivan Salaverry
No votes yet
Lyman Good vs. Omar de la Cruz
No votes yet
Alex Caceres vs. Mackens Semerzier
No votes yet
Jeremiah Riggs vs. Jason Sharp
No votes yet
Robbie Lawler vs. Adlan Amagov
No votes yet
Jesse Bowen vs. Brad McDonald
No votes yet
Danny van Bergen vs. Richie Whitson
No votes yet
Anderson Silva vs. Patrick Côté
No votes yet
Jason Delucia vs. Katsuomi Inagaki
No votes yet
George Roop vs. Chan Sung Jung
No votes yet
Marius Žaromskis vs. Ross Mason
No votes yet
Yoshinori Momose vs. Ikuhisa Minowa
No votes yet
Lavar Johnson vs. Corey Salter
No votes yet
Matt Brown vs. Jordan Mein
No votes yet
Thiago Silva vs. Brandon Vera
No votes yet
Jeffrey Heijm vs. Youssef Akhnikh
No votes yet
Paul Daley vs. Paul Jenkins
No votes yet
Yuichi Watanabe vs. Naoki Sakurada
No votes yet
Bazigit Atajev vs. Kestutis Arbocius
No votes yet
Antônio Rodrigo Nogueira vs. Hirotaka Yokoi
No votes yet
Jodie Esquibel vs. Liz McCarthy
No votes yet
Darren Uyenoyama vs. Andrew Valladerez
No votes yet
Yves Edwards vs. Nick Agallar
No votes yet
Maciej Jewtuszko vs. Dean Amasinger
No votes yet
David Mejia vs. Mont McCullen
No votes yet
Kiuma Kunioku vs. Frank Shamrock
No votes yet
Maka Watson vs. Bill Cooper
No votes yet

Pages