Top rated fights

Custom Search
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Title Rating
Bas Rutten vs. Frank Shamrock
No votes yet
Aaron Simpson vs. Tom Lawlor
No votes yet
Zackary Bucia vs. Adam Steele
No votes yet
Erik Koch vs. Francisco Rivera
No votes yet
Chris Gates vs. Riki Fukuda
No votes yet
Poppies Martinez vs. Chris Culley
No votes yet
Mike Mucitelli vs. Jeff Nader
No votes yet
Karo Parisyan vs. Ben Mortimer
No votes yet
Ben Askren vs. Ryan Thomas
No votes yet
Keiichiro Yamamiya vs. Osami Shibuya
No votes yet
Zach Blaber vs. Erik Chouinard
No votes yet
Dave Terrel vs. Mike Moreno
No votes yet
Hector Lombard vs. Rousimar Palhares
No votes yet
Walel Watson vs. Joseph Sandoval
No votes yet
Sean Sherk vs. Jutaro Nakao
No votes yet
Akira Shoji vs. Larry Parker
No votes yet
Tomoya Miyashita vs. Hideaki Hirayama
No votes yet
Derek Campos vs. Tim Welch
No votes yet
Hans Nijman vs. Lee Hasdell
No votes yet
Matt Hamill vs. Jon Jones
No votes yet
Eiji Mizuno vs. Misaki Kubota
No votes yet
Mike Swick vs. Jonathan Goulet
No votes yet
Shahbulat Shamhalaev vs. Cody Bollinger
No votes yet
Manabu Yamada vs. Masakatsu Funaki
No votes yet
Vidmantas Tatarunas vs. Rimas Vyshniauskas
No votes yet
Antônio Rogério Nogueira vs. Kazushi Sakuraba
No votes yet
James Edson Berto vs. Victor Valenzuela
No votes yet
Arbi Shamaev vs. Helson Henriques
No votes yet
Court McGee vs. Costa Philippou
No votes yet
Daisuke Watanabe vs. Leslie Allen
No votes yet
Richard Crunkilton vs. Sergio Gomez
No votes yet
Yuki Kondo vs. Alexandre Dantas
No votes yet
James Vick vs. Ramsey Nijem
No votes yet
Eddie Ng vs. Arnaud Lepont
No votes yet
Daniel Cormier vs. John Devine
No votes yet
Maged Hammo vs. Allan Munroe
No votes yet
Deshaun Johnson vs. Yves Edwards
No votes yet
Shizuka Sugiyama vs. Yukiko Ozeki
No votes yet
Matt Riddle vs. Dante Rivera
No votes yet
Kiyoshi Tamura vs. Pat Miletich
No votes yet
Genki Sudo vs. Damacio Page
No votes yet
Takaharu Murahama vs. Yohei Suzuki
No votes yet
Zach Makovsky vs. Eduardo Dantas
No votes yet
Takanori Gomi vs. Charles Bennett
No votes yet
Matt Hamill vs. Tito Ortiz
No votes yet
Alexandre Ribeiro vs. Takashi Sugiura
No votes yet
Georgi Karakhanyan vs. Patricio Freire
No votes yet
Goiti Yamauchi vs. Mike Richman
No votes yet
Dong Hyun Kim vs. Sean Pierson
No votes yet
Harold Howard vs. Royce Gracie
No votes yet

Pages