Top rated fights

Custom Search
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Title Rating
Zach Micklewright vs. Muhsin Corbbrey
No votes yet
Hermes Franca vs. Caol Uno
No votes yet
Daisuke Nakamura vs. Jung Bu-Kyung
No votes yet
Bobby Green vs. Pat Healy
No votes yet
Tariel Bitsadze vs. Dimitre Petkov
No votes yet
Tomoyuki Saito vs. Mamoru Okochi
No votes yet
Megumi Fujii vs. Sarah Schneider
No votes yet
Kazuhiro Nakamura vs. Yoshihiro Nakao
No votes yet
Yusuke Kawaguchi vs. Cirio Tejera
No votes yet
Mika Nagano vs. Emi Fujino
No votes yet
Junior dos Santos vs. Stefan Struve
No votes yet
Gen Isono vs. Eriya Matsuda
No votes yet
Kevin Lee vs. Jesse Ronson
No votes yet
Anthony Leone vs. Zach Makovsky
No votes yet
Paulo Filho vs. Akira Shoji
No votes yet
Shane Roller vs. TJ Grant
No votes yet
Marius Žaromskis vs. Damien Riccio
No votes yet
Virgil Zwicker vs. Houston Alexander
No votes yet
Glover Teixeira vs. Kyle Kingsbury
No votes yet
Tank Abbott vs. Yoji Anjo
No votes yet
Sanae Kikuta vs. Kazuo Takahashi
No votes yet
Jimi Manuwa vs. Ryan Jimmo
No votes yet
Yuki Nakai vs. Gerard Gordeau
No votes yet
Devin Cole vs. Mike Kyle
No votes yet
Ovince St Preux vs. Abongo Humphrey
No votes yet
Yuichi Watanabe vs. Yuji Ito
No votes yet
Joe Lauzon vs. Jason Reinhardt
No votes yet
Eric Prindle vs. Thiago Santos
No votes yet
Anthony Hamlett vs. Caleb Mitchell
No votes yet
Esui vs. Danielle West
No votes yet
Gilbert Yvel vs. Kiyoshi Tamura
No votes yet
Takanori Gomi vs. Tatsuya Kawajiri
No votes yet
Shigetoshi Iwase vs. Takayuki Okochi
No votes yet
Mike Russow vs. Todd Duffee
No votes yet
Luis Nogueira vs. Frank Baca
No votes yet
Gesias Cavalcante vs. Michihiro Omigawa
No votes yet
Satoshi Hasegawa vs. Jong Wang Kim
No votes yet
David Tkeshelashvili vs. Mikhail Zayats
No votes yet
George Zuniga vs. Granson Clark
No votes yet
Dan Severn vs. Ken Shamrock
No votes yet
Neil Magny vs. Jon Manley
No votes yet
Hideo Tokoro vs. Daisuke Nakamura
No votes yet
Aaron Rosa vs. Devin Cole
No votes yet
Gegard Mousasi vs. Yoon Dong-Sik
No votes yet
Chad Hamzeh vs. Chris Tolentino
No votes yet
Thiago Alves vs. Derrick Noble
No votes yet
Jessica Andrade vs. Raquel Pennington
No votes yet
Thiago Silva vs. James Irvin
No votes yet
Kiyoshi Tamura vs. Dave Menne
No votes yet
Hisao Ikeda vs. Katsuhisa Akasaki
No votes yet

Pages